Αρχική σελίδα » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Εργαστήριο Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης παρέχεται στους φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης  στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους. 

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου ο Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης παρέχει δύο πειραματικές ασκήσεις σχετικές με θέματα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης:

1. Περίθλαση ηλεκτρονίων σε κρυσταλλικό πλέγμα γραφίτη

Ο σκοπός της άσκησης είναι διπλός: αφ’ ενός οι φοιτητές να διαπιστώσουν την κυματική φύση των ηλεκτρονίων που αλληλεπιδρούν με το κρυσταλλικό πλέγμα και αφ’ ετέρου από την εικόνα περίθλασης των ηλεκτρονίων που αλληλεπιδρούν με το πολυκρυσταλλικό πλέγμα του γραφίτη να υπολογίσουν τις αποστάσεις των πλεγματικών επιπέδων του γραφίτη.

2. Το ενεργειακό χάσμα του γερμανίου (Ge)

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο υπολογισμός του ενεργειακού χάσματος του Ge από μετρήσεις ενδογενούς αγωγιμότητας σε διάφορες θερμοκρασίες.