Αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο μεταπτυχιακό εργαστήριο εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυσική των Υλικών. Στο χειμερινό εξάμηνο του Μεταπτυχικού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές ασκούνται στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος Ειδίκευσης Προχωρημένο Εργαστήριο.

Στόχος του  Προχωρημένο Εργαστήριο είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες μεθόδους πειραματικής έρευνας και η χρήση των μεθόδων αυτών στη μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι φοιτητές, ενισχύοντας τις πειραματικές τους ικανότητες και αναπτύσσοντας πρωτοβουλία κατά την διάρκεια της εξάσκησης τους στα ερευνητικά εργαστήρια του Τομέα, αποκτούν πειραματική εμπειρία σε περιοχές έρευνας της Φυσικής των Υλικών.