Αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Προχωρημένο Εργαστήριο είναι υποχρεωτικό (μεταπτυχιακό) μάθημα του Γ΄ εξαμήνου. Οι φοιτητές ασκούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τομέα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, και συγγράφουν  αντίστοιχες εργασίες με παρουσίαση και ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.