Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.01.2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Εργαστηρίου ΦΣΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

23/3/2015

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΑΛΑΙΟΥ προγράμματος του Εργαστηρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης να εγγραφούνστο Εργαστήριο την

Πέμπτη                      26-3-2015

Παρασκευή                 27-3-2015

Δευτέρα                     30-3-2015

Ώρα  10:00 - 12:00 στο γραφείο  του κ. Κύρκου (1ος όροφος)